Centrale oddymiania i akcesoria

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz

Centrale oddymiania - zastosowanie

Centrala oddymiania to podstawowy element systemu oddymiania, który steruje i dostarcza energię elektryczną do napędów klap dymowych i okien oddymiających, jak również między innymi do napędów drzwi napowietrzających i napędów kurtyn dymowych, styczników wentylatorów napowietrzających i oddymiających, itp. Oprócz realizacji funkcji oddymiania, realizuje funkcję przewietrzania i zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem.

Funkcja oddymiania jest realizowana poprzez zadziałanie automatycznej czujki dymu, bądź wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddymiania, lub z centrali sygnalizacji pożaru (SSP).

Funkcja przewietrzania jest realizowana przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania.

Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem można zrealizować za pomocą automatycznej czujki pogodowej deszcz/wiatr.

Należy pamiętać, że każda funkcja ma inny priorytet. Najwyższy priorytet ma funkcja oddymiania PPOŻ. Niższy sygnał z czujki pogodowej. Najniższy – przewietrzanie. Funkcja o wyższym priorytecie blokuje działanie funkcji o niższym priorytecie. Alarmowe otwarcie klap dymowych jest funkcją nadrzędną i otwieranie ich może odbywać się nawet przy załączonej funkcji przewietrzania, bądź w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem.


Centrale oddymiania - funkcje

Przy odpowiednim zaprogramowaniu centrala spełnia szereg dodatkowych funkcji:


 • generuje sygnał uszkodzenia; przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego czasu wykrywane jest przez centralkę i sygnalizowane jako „uszkodzenie”.
 • generuje sygnał zamknięcia/otwarcia,
 • oraz alarmu do innych systemów, czy urządzeń PPOŻ.

Sygnały z wyłączników krańcowych spełniają jeszcze dwie ważne funkcje:


 • zapewniają kontrolę czasu otwarcia klapy,
 • umożliwiają wykrycie zablokowania się/zamarznięcia klapy; w przypadku przekroczenia czasu otwierania (60 sek.) następuje 3 sek. wycofanie i następnie ponowne 60 sek. otwieranie klapy aż do uzyskania informacji z wyłączników krańcowych o całkowitym otwarciu.

Jeżeli klapa nie jest wyposażona w czujniki krańcowe na ich wejścia w centrali należy zamontować zwory. Układ rozpoznaje to jako opcję pracy bez czujników i nie realizuje funkcji forsowania otwierania zablokowanej klapy.

Centrala ma strukturę modułową. Standardowo wyposażona jest w moduł linii 1L/1G, który zawiera wszystkie komponenty centralki. Rozbudowę uzyskuje się poprzez zamontowanie dodatkowych modułów. Każdy moduł ma zaimplementowany identyczny protokół transmisji firmy AFG oraz wyposażony jest w interfejs RS-485. Umożliwia to połączenie do 31 jednostek w sieć adresowalną. Adresy modułów są zapisane na stałe i integralnie związane z daną centralką. Protokół transmisji umożliwia monitorowanie systemu z PC-ta.


Centrala dzięki posiadanym modułom umożliwia:


 • obsługiwanie wielu linii, które zasilają napędy klap, okien dymowych, czy napędów napowietrzających
 • obsługiwanie zdalne dzięki sygnałowi z centrali SAP z informacją przekazywaną systemowi sygnalizowania o pożarze dotyczącą obecnego stanu systemu
 • kierowanie i wywołanie alarmu na skutek wykorzystania przycisków oddymiających oraz czujników dymu
 • obsługiwanie trybu przewietrzenia, gdy przez wykorzystanie przycisku do wentylacji jest otwierana i zamykana klapa
 • kierowanie innymi sprzętami z zewnątrz, które współpracują z centralą oddymiającą bądź wysterowanymi z centrali oddymiania
 • obsługiwanie zamknięć ogniowych
 • i inne czynności dzięki dodatkowym modułom sterującym.

Centrala oddymiająca obejmuje nie tylko główne, ale i rezerwowe źródło zasilenia w formie akumulatorów. Proponujemy zakup akumulatorów, będący punktem zasilającym. Na skutek pożaru albo wyłączenia wyłącznika podstawowego zasilenia w obiekcie, centrala będzie w dalszym ciągu działać właściwie wykorzystując zasilanie awaryjne. Centrala automatycznie dowiaduje się o braku zasilania – wiadomość ta pojawia się na jej panelu.


W naszym sklepie znajduje się szeroki wybór centrali oddymiania, a także różnych akcesoriów – przycisków przewietrzania, przycisków oddymiania, akumulatorów, przełączników przewietrzania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć